2020

Αποτίμηση της επίδρασης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ)

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2020 ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα «Αποτίμηση της επίδρασης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ)». Στόχος της Δράσης ήταν να συμβάλλει στη διάγνωση της κατάστασης των ΧΕΝ στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Διερευνήθηκαν ζητήματα σχετικά με τη μετάδοση επιδημιών μετά την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης (π.χ. περιορισμένη λειτουργία δομών και υπηρεσιών) κατά την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 στο πληθυσμό των ΧΕΝ.

Επιπλέον, το 2020 ολοκληρώθηκε η Δράση «Παροχής υπηρεσίας καταγραφής της απήχησης των υπηρεσιών των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (ΔΠΒΑ) σε νησιώτικούς Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σαλαμίνας.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp