2020

Πιλοτικό Πρόγραμμα Φιλοσοφικής Διαχείρισης του Στρες

Η Δράση ξεκίνησε το 2020, ολοκληρώθηκε το 2021 και περιλάμβανε τα ακόλουθα δύο τμήματα.

Το πρώτο τμήμα αφορούσε στη σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση φιλοσοφικής διαχείρισης του στρες με στοιχεία φιλοσοφίας και νευροεπιστημών σε επιμέρους ενότητες, διδασκαλία με εποπτικά μέσα και τεχνικές δια βίου μάθησης (ενεργητική συμμετοχή-υπάρχουσες εμπειρίες), συμβουλευτική για προσομοιωμένες καταστάσεις φιλοσοφικής διαχείρισης του στρες, ανάπτυξη πρωτοκόλλων και κριτικής σκέψης για φιλοσοφική διαχείριση στρες.
Το δεύτερο τμήμα της Δράσης αφορούσε στην αρχική και τελική καταγραφή γνώσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων στελεχών των συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών δομών του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» σχετικά με το στρες, στην αρχική και τελική καταγραφή αντικειμενικών και υποκειμενικών δεικτών του στρες των εκπαιδευόμενων, στην εξατομικευμένη διερεύνηση της ανάπτυξης κριτικής σκέψης για τη φιλοσοφική διαχείριση της στρες, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους με συμπλήρωση ερωτηματολογίου και στην έκθεση των αποτελεσμάτων με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp