2021

Έρευνα στους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» κατά την εξέλιξη της πανδημικής κρίσης COVID-19. Επιπλέον, επικεντρώθηκε στο ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, ειδικότερα κατά την διάρκεια της πανδημίας. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 05/2021 έως 06/2021.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp