2021

Καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων της Τρίτης Ηλικίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού, των εμπλεκόμενων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων ατόμων. Επίσης, η συγκεκριμένη Δράση στόχευε στη διασύνδεση των ηλικιωμένων ωφελούμενων και εθελοντών για την κοινωνική επανένταξη και δικτύωσή τους.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp