2021

Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Κατάρτισης στον τομέα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στην κοινότητα

Βασικός στόχος ήταν η κατάρτιση των στελεχών στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στην κοινότητα. Η κατάρτιση εφοδίασε τα αρμόδια στελέχη με την απαραίτητη γνώση και δεξιότητα, προκειμένου να υλοποιούν αποτελεσματικά παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν την υγεία των δημοτών, όπως είναι το κάπνισμα, η διατροφή, η άσκηση, οι προληπτικές εξετάσεις, οι εμβολιασμοί κ.ά.

Η Δράση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το 2021.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp