2022

Γεωγραφική Καταχώρηση Ιδιωτικών Υγειονομικών Μονάδων

Η διατήρηση εύκολης προσβασιμότητας των πολιτών στα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιωτικών υγειονομικών μονάδων της Αττικής είναι αρκετά σημαντική. Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ανωτέρω στόχου λειτουργεί το σύστημα Γεωχωρικής Απεικόνισης των Ιδιωτικών Υγειονομικών Μονάδων της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή αναζήτησης και προβολής των Ιδιωτικών Υγειονομικών Μονάδων που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Μέσα σε ένα απλό περιβάλλον (UI), ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει όλες τις καταχωρημένες κλινικέs, ενώ με τη χρήση των κριτηρίων αναζήτησης μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp