‘Ερευνες πεδίου

You are here:
Έρευνα στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τη «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης –Social Network Αττική», του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, εκπόνησαν έρευνα…

Read article
Έρευνα στα Παραρτήματα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος της συγκεκριμένης ποιοτικής έρευνας ήταν να κατανοήσουμε αρχικά εις βάθος την λειτουργία των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ). Κατ’ επέκταση, να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο καλύπτονται…

Read article
Έρευνα στους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» κατά την εξέλιξη της πανδημικής κρίσης COVID-19. Επιπλέον, επικεντρώθηκε στο ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που συνέβαλλαν…

Read article
Έρευνα στα στελέχη των παραρτημάτων Ρομά στην Περιφέρεια Αττικής

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των στελεχών και εργαζομένων των Κέντρων Κοινότητας (με Παραρτήματα Ρομά) και η ανάδειξη χρήσιμων συμπερασμάτων, τόσο ως προς τη λειτουργία, όσο…

Read article
Επικαιροποίηση έρευνας στα Κέντρα Κοινότητας

Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση των απόψεων των συντονιστών των Κέντρων Κοινότητας (Διευρυμένων και χωρίς Παραρτήματα) της Περιφέρειας Αττικής και πιο συγκεκριμένα η καταγραφή, αποτύπωση, χαρτογράφηση και μελέτη της…

Read article
Έρευνα για την ικανοποίηση των ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια Αττικής

Η έρευνα είχε ως στόχο την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των υφιστάμενων Δομών (ανά κατηγορία και είδος Δομής), να εντοπισθούν τα προβλήματα και οι…

Read article
Έρευνα για την δράση των Πιστοποιημένων φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια<br>Αττικής

Η έρευνα διεξήχθη το 2020 και στόχος ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία την εμβάθυνση και την πληρέστερη κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας των πιστοποιημένων φορέων, καθώς…

Read article