Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης

You are here:

Πρόκειται για Μονάδες που φροντίζουν βρέφη ή/και παιδιά μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους συγκεκριμένες υπηρεσίες:

  • δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας
  • διαπαιδαγώγησης και ομαλούς ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης
  • διατροφής και φροντίδας
Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν κατόπιν σχετικής αδειοδότησης, φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα, σύλλογοι Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες.
Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.
sqr021-col1