2022

Χαρτογράφηση Δομών & Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για την τεκμηρίωση του Στόχου Πολιτικής 04 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής στη νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η χαρτογράφηση δομών και υπηρεσιών κοινωνικής συνοχής βασίζεται στην αποτύπωση του πλαισίου πολιτικής που έχει διαμορφωθεί στην ΕΕ, αλλά και σε εθνικό επίπεδο ενισχύεται από την προηγούμενη εμπειρία και θέτει σε προτεραιότητα τις ανάγκες βάσει των σημερινών, αλλά και των μελλοντικών συνθηκών

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp