Μήνυμα Περιφερειάρχη

You are here:

Αγαπητοί πολίτες, συνεχίζοντας την προσπάθεια για ποιοτικές και κοινωνικά καινοτόμες υπηρεσίες, προσβάσιμες σε όλους, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη νέα ψηφιακή πύλη, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (pepa.attica.gov.gr). Στόχος του η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η αξιολόγηση των υφιστάμενων κοινωνικών πολιτικών στην Περιφέρεια Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας καθώς συγκεντρώνει σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας. Τα πολυποίκιλα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αναδεικνύουν την ανάγκη να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις που θα έχουν κοινωνικό πρόσημο.

Βασικοί πυλώνες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου είναι, η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η Περιφέρεια Αττικής με συνοδοιπόρους τους Δήμους και συνολικά τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με στόχο μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για το σύνολο των πολιτών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής

Γιώργος Πατούλης