Μήνυμα Περιφερειάρχη

You are here:
Longtail boat in Thailand

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (μέσω της Δομής Social Network Αττική), είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Aποτελεί ένα καίριο μηχανισμό, για την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων των κοινωνικών φαινομένων καθώς και την διάγνωση και πρόληψη των αναγκών, για την χάραξη Εθνικής και Περιφερειακής Κοινωνικής Πολιτικής.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχει ως βασική προτεραιότητα την υλοποίηση στοχευμένης Περιφερειακής Κοινωνικής Πολιτικής με  αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Στην κατεύθυνση αυτή, με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις στο κοινωνικό πεδίο που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Νικόλαος Χαρδαλιάς
Περιφερειάρχης Αττικής