Σκοπός και Λειτουργία του

Το Παρατηρητήριο

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού και στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

  Πώς συμμετέχω;

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Μπορείτε να συμμετέχετε στην πλατφόρμα με μία από τις παρακάτω επιλογές:
  participation