Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

You are here:

Τα Κέντρα Πρόληψηςτων Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, αποτελούν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες των οποίων εταίρος είναι και η Περιφέρεια Αττικής.

Εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης, που βασίζονται στη φιλοσοφία της αγωγής και της προαγωγής της υγείας και επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, με σκοπό την ενεργοποίησή τους στον αγώνα της πρόληψης.

Τα προγράμματα που αναπτύσσουν τα Κέντρα Πρόληψης απευθύνονται:

¦  Σε γονείς

¦  Σε μαθητές και εφήβους

¦  Σε στρατευμένους

¦  Σε αθλητικούς συλλόγους και ομάδες

¦  Σε επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με το πρόβλημα (εκπαιδευτικούς, προπονητές, αστυνομικούς, επαγγελματίες υγείας, ιερείς, στρατιωτικούς κ.ά.)

¦  Σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μειονοτικές ομάδες, φυλακισμένους κ.ά.)

¦  Στην ευρύτερη κοινότητα

Οι στόχοι τους, ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθύνονται και τη διάρκεια της παρέμβασης, είναι:

¦  Η ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων, ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες που να αντιστέκονται στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και σε άλλες  συμπεριφορές εξάρτησης (τζόγος, διαδίκτυο κ.ά)

¦  Η συμβουλευτική και υποστήριξη της οικογένειας με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας

¦  Η ευαισθητοποίηση καθηγητών και δασκάλων σε θέματα πρόληψης, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών

¦  Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα

¦  Η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.