Έρευνες πεδίου

You are here:

Έρευνα στα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Αττικής - Ιούνιος 2019

Έρευνα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής - Ιούλιος 2019

Έρευνα στα Παραρτήματα Ρομά της Περιφέρειας Αττικής - Σεπτέμβριος 2021

Έρευνα στις Συγχρηματοδοτούμενες Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας Αττικής - Φεβρουάριος 2021

Έρευνα στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής - Φεβρουάριος 2022

Έρευνα στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της Περιφέρειας Αττικής - Ιανουάριος 2023

Eπικαιροποίηση Έρευνας στα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Αττικής
Οκτώβριος 2023