2022

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 2021

Η Ετήσια Έκθεση Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021, αποτελεί την πέμπτη  κατά σειρά ετήσια έκθεση,  η οποία  συντάχθηκε από τη Γενική  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και συγκεκριμένα  από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τη Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής και Αναπτυξιακής Παρέμβασης «Social Network Αττική»και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού,  Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των  Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής σύμφωνα με το ν.4445/2016  και αφορά στη χρονική περίοδο   01-01-2021  έως 31-12-2021. Η ως άνω έκθεση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατά την 23η συνεδρίαση του και τροφοδοτεί με στοιχεία το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιγραμματικά τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης 2021 είναι τα ακόλουθα:

  • Οι περισσότεροι άνεργοι καταγράφονται στο Δήμο Αθηναίων και ακολούθως στους δήμους Πειραιώς και Περιστερίου,  καταγράφοντας αύξηση 28,76%.  σε σχέση με το 2020.
  • Αναφορικά με τις δομές  Παιδικής Προστασίας  παρατηρείται μία  συνεχιζόμενη αύξηση στα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ/ΜΕΑ  καθώς και στα ΜΦΠΑΔ,  ενώ  υπάρχει μία μικρή μείωση στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
  • Αναφορικά με την Τρίτη Ηλικία υπάρχει μια συνεχιζόμενη αύξηση των ΜΦΗ και μια σταθερότητα στον αριθμό των ΚΗΦΗ. Το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής και τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, αναδεικνύουν περισσότερες ανάγκες για δομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Παράλληλα,  κατά τη διάρκεια του έτους,  πραγματοποιήθηκαν δύο  έρευνες πεδίου:

  • Η πρώτη,  απευθυνόμενη σε στελέχη και υπεύθυνους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» διεξήχθη το διάστημα από  Μάιο έως Ιούνιο 2021, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας,  σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής,  υπήρξε μια αύξηση των ωφελούμενων στις δομές του προγράμματος. Κατά την περίοδο αυτό , το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα διευρυμένο πλαίσιο αιτημάτων και υπηρεσιών, μέσα από το οποίο εφαρμόστηκαν καλές πρακτικές βελτίωσης, που ενίσχυσαν τη λειτουργία του προγράμματος.
  • Και η δεύτερη, διεξήχθη το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου 2021,  σε στελέχη και εργαζομένους  των ΚέντρωνΚοινότητας με Παραρτήματα Ρομά. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται στοχευόμενες παρεμβάσεις, ειδική μέριμνα και συγκεκριμένες δράσεις.
Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp