2023

Συμμετοχή του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στην ημερίδα του έργου «ROMA PLATFORM 2020».

roma platform 2020

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής της ΕΕ για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, διοργάνωσε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, ημερίδα, στο πλαίσιο του έργου «ROMA PLATFORM 2020-«Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά».

Η ημερίδα είχε ως στόχο την ανάπτυξη του διαλόγου με τις κοινότητες των Ρομά, στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030.

Στο περιθώριο των εργασιών της ημερίδας, παρουσιάστηκε από τα στελέχη του «Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής», η έρευνα πεδίου που πραγματοποίησαν με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (μέσω της Δομής Υποστήριξης Δράσεων Αναπτυξιακής Παρέμβασης -Social Network Αττική ΕΠ Αττική 2014-2020), στα Κέντρα Κοινότητας (Παραρτήματα ΡΟΜΑ) της Περιφέρειας Αττικής.

Μέσα από την έρευνα αναδείχθηκαν οι απόψεις των στελεχών και εργαζομένων των Κέντρων Κοινότητας (με Παραρτήματα Ρομά) και αποτυπώθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τις ανάγκες για την περαιτέρω υποστήριξη των πληθυσμών Ρομά στην Περιφέρεια Αττικής.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp