2023

Συμμετοχή του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής στην Υβριδική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 και διοργάνωσε η Ε.Σ.ΑμεΑ

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής συμμετείχε στην Υβριδική Ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 με τίτλο “Η Συμβολή του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας στην Προώθηση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία”. Η Δράση αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ 5 του Υποέργου 1 της Πράξης ” Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας” που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με Κωδ.MIS 500817 με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp