2023

Επίσκεψη στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου

Στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική,  όπως  περιγράφεται στο άρθρο 14 του Ν. 4445/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζωγράφου.

Η συνάντηση έγινε στις 18/10/2023 στον χώρο που στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας και συμμετείχαν η συντονίστρια του Κ.Κ, τα στελέχη του Παρατηρητηρίου και στέλεχος από την υποστηρικτική δομή «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-Social Network Αττική».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, ως ένα κομβικό σημείο αναφοράς που στόχο έχει την άμεση ενημέρωση των ΚΚ για νέες ανακοινώσεις, δράσεις, δελτία τύπου και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Επίσης, στη συνάντηση συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Ζωγράφου.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp