2023

Συνάντηση Στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική με στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Βύρωνα

Στις 27-10-2023 υλοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των στελεχών του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής- SN Αττική με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Βύρωνα, στο πλαίσιο της δικτύωσης και συνεργασίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 14, Ν.4445/2016. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο χώρο που στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας, στο Δήμο Βύρωνα. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Βύρωνα, η ενημέρωση για λειτουργικά ζητήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους, για δράσεις, πληροφόρηση νέων παρεχόμενων υπηρεσιών, υπηρεσιών συμβουλευτικής αλλά και παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp