2023

Συνάντηση Στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης με στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Βύρωνα

Στις 27-10-2023 υλοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των στελεχών του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Βύρωνα, στο πλαίσιο της δικτύωσης και συνεργασίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 14, Ν.4445/2016. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο χώρο που στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας, στο Δήμο Βύρωνα. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Βύρωνα, η ενημέρωση για λειτουργικά ζητήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους, για δράσεις, πληροφόρηση νέων παρεχόμενων υπηρεσιών, υπηρεσιών συμβουλευτικής αλλά και παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp