2023

Συνάντηση στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Αττικής με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου.

Βάσει του άρθρου 14 του Ν. 4445 και στο πλαίσιο δικτύωσης και συνεργασίας του ΠΕ.ΠΑ Αττικής, την Πέμπτη 2-11-2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς υπήρξε εκτενής αναφορά στα θέματα λειτουργίας και διασύνδεσης του ΚΚ. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Παρατηρητηρίου Αττικής μέσω της νέας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp