2023

Συνάντηση στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου.

Βάσει του άρθρου 14 του Ν. 4445 και στο πλαίσιο δικτύωσης και συνεργασίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική, την Πέμπτη 2-11-2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς υπήρξε εκτενής αναφορά στα θέματα λειτουργίας και διασύνδεσης του ΚΚ. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Παρατηρητηρίου Αττικής μέσω της νέας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp