2023

Συνάντηση Δικτύωσης Περιφερειακού Παρατηρητηρίου με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Στις 6-11-2023 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Αττικής πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Κοινότητας του  Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Στο πλαίσιο συνεργασίας και δικτύωσης, η συνάντηση είχε ως σκοπό τη γνωριμία με το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας, την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής, καθώς και τα πιθανά προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία σύντομη παρουσίαση των περιεχομένων της ιστοσελίδας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Αττικής, με ιδιαίτερη αναφορά στις έρευνες, τις δράσεις, το γεω-πληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp