2023

Συνάντηση Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης

Στις 14-11-2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης. Με τη συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε ο κύκλος συναντήσεων στο πλαίσιο δικτύωσης και συνεργασίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου με τα Κέντρα Κοινότητας του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός της συνάντησης αποτέλεσε η δια ζώσης γνωριμία με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, η αναφορά σε λειτουργικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, όπως και η διασύνδεση με φορείς αλλά και οι δράσεις που πραγματοποιούν.

Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν σύντομα οι δράσεις, οι έρευνες, η διασύνδεση και το νέο γεωπληροφοριακό σύστημα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου που περιλαμβάνονται στη νέα ιστοσελίδα, έτσι ώστε να αξιοποιούνται ως χρήσιμα εργαλεία από τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp