2023

Συνάντηση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου

Στις 9-11-2023 το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική ξεκίνησε τον κύκλο συναντήσεων δικτύωσης με τα Κέντρα Κοινότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 14 του Ν. 4445/2016, στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου συναντήθηκαν με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χαϊδαρίου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η αναφορά σε ζητήματα λειτουργίας και διασύνδεσης του ΚΚ, αλλά και η ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο, οι δράσεις, αλλά και ο γεωχωρικός χάρτης που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου και απεικονίζει το πλήθος των κοινωνικών δομών ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp