2023

Συνάντηση δικτύωσης και συνεργασίας στελεχών του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής – SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Περιστερίου

 Στις 14-11-2023 στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής-SN Αττική επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Περιστερίου.

Η συνάντηση ήταν άκρως εποικοδομητική και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δικτύωσης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4445/2016.

Συζητήθηκαν λειτουργικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Κοινότητας ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση των πολιτών, ανάγκες και προβλήματα, ζητήματα διασύνδεσης με τους φορείς, όπως επίσης και θέματα εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις δράσεις και τις έρευνες που πραγματοποιεί το Περιφερειακό Παρατηρητήριο και παρουσιάστηκε το νέο γεω-πληροφοριακό σύστημα Κοινωνικών Δομών ανά Δήμο και περιφερειακή ενότητα.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp