2023

Συνάντηση δικτύωσης Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής με στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω

Την Τρίτη 21-11-2023 στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής

επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγάλεω.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δικτύωσης και βάσει του άρθρου 14 του Ν. 4445/2016.

Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας του ΚΚ, θέματα διασύνδεσης των ωφελούμενων με φορείς,

αλλά και δράσεις ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και περιστάσεις.

Τα στελέχη του ΠεΠα παρουσίασαν τις έρευνες (πρωτογενείς και δευτερογενείς), τις δράσεις και το γεωπληροφοριακό

σύστημα κοινωνικών δομών ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο, τα οποία εμπεριέχονται στη νέα ιστοσελίδα του

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp