2023

Συνάντηση δικτύωσης στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πετρούπολης

Στο πλαίσιο των συναντήσεων στελεχών του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου με στελέχη των Κέντρων Κοινότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2023,το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Αττικής επισκέφθηκε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πετρούπολης.

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς συζητήθηκαν λειτουργικά ζητήματα της παροχής των υπηρεσιών στους ωφελούμενους, θέματα συνεργασίας με υπηρεσίες και φορείς και  παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πολίτες, που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων ανάλογα με τις ιδιαίτερες πληθυσμιακές ανάγκες της περιοχής.

Τα στελέχη του ΠεΠα παρουσίασαν τη νέα ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών ανά δήμο και περιφερειακή ενότητα.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp