2023

Συνάντηση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής- SN Αττική με το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φυλής

Στις 16 Νοεμβρίου 2023 ξεκίνησαν οι συναντήσεις του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική με τα Κέντρα Κοινότητας Δυτικής Αττικής, από το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φυλής (Κεντρική δομή και Παράρτημα Ρομά), στο πλαίσιο δικτύωσης και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4445/2016.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, θέματα δικτύωσης και διασύνδεσης των πολιτών με φορείς, δράσεις που υλοποιεί το ΚΚ,  υπηρεσίες συμβουλευτικής και γενικότερα ζητήματα κοινωνικής ένταξης σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμιακού συνόλου της περιοχής.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης πραγματοποίησε ενημέρωση για τις έρευνες και τις δράσεις που έχει υλοποιήσει και παρουσίασε το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp