2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης -SN Αττική στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μεγαρέων

Στο πλαίσιο δικτύωσης και συνεργασίας με τα ΚΚ Δυτικής Αττικής, τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής- SN Αττική επισκέφθηκαν το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μεγαρέων στις 19-12-2023.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για λειτουργικά ζητήματα του ΚΚ, η έκθεση των προβλημάτων των ωφελούμενων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η παρουσίαση  δράσεων με στόχο την κοινωνική ένταξη.

Επιπρόσθετα, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρουσίασε το γεωχωρικό σύστημα κοινωνικών δομών, τις έρευνες και τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp