2024

Συνάντηση δικτύωσης στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής-SN Αττική με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Στις 19-12-2023 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Στη συνάντηση τέθηκαν υπό συζήτηση θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΚΚ, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την πραγματοποίηση δράσεων στις απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου.

Επιπλέον, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρουσίασε τις έρευνες, τις δράσεις και το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp