2024

Ενημέρωση για τη λειτουργία του πρώτου εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες με νεοπλασματικές ασθένειες.

Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Νέων Ενηλίκων με Νεοπλασματικές ασθένειες είναι η πρώτη εξειδικευμένη μονάδα ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας που προσφέρει:

  1. Πρόληψη ψυχικής υγείας των ασθενών παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων και των μελών της οικογένειάς τους
  2. Πρόληψη ψυχικής υγείας των παιδιών, εφήβων και νέων που βιώνουν την εμπειρία ογκολογικής ασθένειας μέλους της οικογένειάς τους
  3. Επαγγελματική ενίσχυση της θεραπευτικής ομάδας (ιατρών και νοσηλευτών) των ογκολογικών κλινικών που παραπέμπουν ασθενείς.
  4. Διασύνδεση των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας των ογκολογικών νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής 
  5. Ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν δια ζώσης και εξ’αποστάσεως!

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νέους ενήλικες
με Νεοπλασματική Ασθένεια

www.cancerhellas.org

Τηλ: 215.215.1650

email: kentroimeraspen@cancerhellas.org

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp