2024

Συνάντηση δικτύωσης Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής- SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας δήμου Πεντέλης

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης- SN Αττική πραγματοποίησαν στις 23/1/24 ενημερωτική συνάντηση με τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Πεντέλης.

Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για λειτουργικά θέματα του Κέντρου Κοινότητας, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων που αποσκοπούν στη προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, ενώ έγινε αναφορά και στα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, σε τοπικό επίπεδο, οι ωφελούμενοί τους.

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου παρουσίασαν τις έρευνες και τις δράσεις που έχουν υλοποιήσει καθώς και το γεωχωρικό σύστημα κοινωνικών δομών ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο, που είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου. (https://pepa.attica.gov.gr/).

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp