2024

Συνάντηση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής- SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας δήμου Μεταμόρφωσης

Στις 23/1/24 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης-SN Αττική πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση με τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Μεταμόρφωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε παρουσίαση των στοχευμένων δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, αναφορά στις ανάγκες των ωφελουμένων της τοπικής κοινωνίας καθώς και σε θέματα λειτουργίας και διασύνδεσης με τους φορείς.

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου παρουσίασαν το γεωπληροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ΠεΠα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν στις έρευνες και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί σε θέματα πολιτικών αλληλεγγύης, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp