2024

Συνάντηση δικτύωσης στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής-SN Αττική με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου.

Στις 2-2-2024 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας του  δήμου Αμαρουσίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν λειτουργικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Κοινότητας ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση των πολιτών, ανάγκες και προβλήματα, ζητήματα διασύνδεσης με τους φορείς, όπως επίσης και θέματα εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας

Επιπροσθέτως, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι έρευνες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής και έγινε αναφορά στη νέα ιστοσελίδα, καθώς και στο νέο γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών ανά δήμο της Περιφέρειας Αττικής.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp