2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής  – SN Αττική στο Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Σαλαμίνας.

Στο πλαίσιο της δικτύωσης και της συνεργασίας με τα Κέντρα Κοινότητας, (βάσει του άρθρου 14 Ν.4445/2016) τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής  – SN Αττική επισκέφθηκαν στις 13/3/24 το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Σαλαμίνας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για λειτουργικά θέματα του Κέντρου Κοινότητας, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων που αποσκοπούν στη προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, ενώ υπήρξε αναφορά και στα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, σε τοπικό επίπεδο, οι ωφελούμενοί τους.

Επιπρόσθετα, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρουσίασε το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών καθώς και τις έρευνες και δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp