2024

Επίσκεψη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική  στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Στις 22 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο επισκέφτηκε το Κέντρο Κοινότητας του  Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας και διασύνδεσης με φορείς, έγινε έκθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι, ενώ υπήρξε και παρουσίαση των δράσεων που υλοποιούνται  με στόχο τη κοινωνική ένταξη.

Από τη πλευρά του, το ΠεΠα παρουσίασε τη νέα του ιστοσελίδα https://pepa.attica.gov.gr  στην οποία καταχωρούνται οι έρευνες και οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ παρουσιάστηκε και το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp