2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο ΚΕΠΕΝ ‘’ΙΡΙΔΑ’’

Στις 3/6/24 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν συνάντηση με την επιστημονική υπεύθυνη της ΄΄Ίριδας΄΄ του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας του δήμου Ν. Ιωνίας, στα πλαίσια της έρευνας πεδίου που πραγματοποιεί το ΠεΠα στα ΚΕΠΕΝ της Περιφέρειας Αττικής.

Η έρευνα αυτή στοχεύει να διερευνήσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, στα χωρικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, στο ρόλο τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και στη σημασία του έργου τους στα πλαίσια της κοινότητας. Παράλληλα, στόχος είναι η καταγραφή τυχόν δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν κατά τη λειτουργία τους και των προτάσεων τους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περαιτέρω προώθηση της πρόληψης των εξαρτήσεων.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp