2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο ΚΕΠΕΝ ‘’ΣΤΑΘΜΟΣ’’

Τα στελέχη του ΠεΠα με αφορμή την έρευνα πεδίου που πραγματοποιείται στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕΠΕΝ) πραγματοποίησαν στις 29/5/24 συνάντηση με την επιστημονική υπεύθυνη του ‘’Σταθμού’’ που αποτελεί το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου–Ταύρου,.

Σκοπός της επικείμενης έρευνας είναι η διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία και στις δραστηριότητές τους, η πληροφόρηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην τοπική κοινότητα, η ανάδειξη δυσκολιών στο τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και η καταγραφή σημαντικών προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και την ενίσχυση του ρόλου τους στη πρόληψη των εξαρτήσεων σε τοπικό επίπεδο.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp