2024

Συνάντηση δικτύωσης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου

Την Παρασκευή 7-6-24 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική επισκέφτηκαν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου.

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για λειτουργικά ζητήματα και θέματα συνεργασίας με υπηρεσίες και φορείς, ενώ έγινε και ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και δράσεις του εν λόγω Κέντρου Κοινότητας.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρουσίασε την ιστοσελίδα του https://pepa.attica.gov.gr στην οποία καταχωρούνται οι έρευνες και οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ παρουσιάστηκε και το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp