2024

Συνάντηση δικτύωσης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική επισκέφτηκαν στις 6-6-24 το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας και διασύνδεσης με τους φορείς, έγινε έκθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι της τοπικής κοινωνίας, ενώ υπήρξε ενημέρωση για τις δράσεις που πραγματοποιούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Από τη πλευρά του, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρουσίασε το γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών καθώς και τις έρευνες και δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp