2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο ΚΕΠΕΝ ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α

Στις 12/6/24 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν συνάντηση με την επιστημονική υπεύθυνη του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης στα πλαίσια της έρευνας πεδίου που πραγματοποιεί το ΠεΠα στα ΚΕΠΕΝ της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η καταγραφή σημαντικών προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και την ενίσχυση του ρόλου τους στη πρόληψη των εξαρτήσεων σε τοπικό επίπεδο, η πληροφόρηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην τοπική κοινότητα, καθώς και η ανάδειξη δυσκολιών στο τρόπο λειτουργίας τους.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp