2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο ΚΕΠΕΝ ‘’ΠΑΛΛΑΣ –ΑΘΗΝΑ’’

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής, στις 11/6/24 επισκέφθηκαν στα πλαίσια της έρευνας πεδίου που πραγματοποιεί το ΠεΠα στα ΚΕΠΕΝ της Περιφέρειας Αττικής, το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας του 1ου δημοτικού διαμερίσματος του δήμου Αθηναίων.

Σκοπός της έρευνας, είναι η διαπίστωση των τρεχουσών συνθηκών λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, στην Περιφέρεια Αττικής και η σημασία του έργου τους στο πλαίσιο της κοινότητας.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp