2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο ΚΕΠΕΝ ΦΑΕΘΩΝ

Τα στελέχη του ΠεΠα με αφορμή την έρευνα πεδίου που διεξάγεται στα (ΚΕΠΕΝ) της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν τη Πέμπτη 13-6-24 συνάντηση με την επιστημονική υπεύθυνη του ‘’ΦΑΕΘΩΝ’’ που αποτελεί το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των δήμου Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων- Καματερού.

Σκοπός της επικείμενης έρευνας είναι η πληροφόρηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε τοπικό επίπεδο, η ανάδειξη δυσκολιών στο τρόπο λειτουργίας τους η διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία και στις δραστηριότητές τους καθώς και η καταγραφή σημαντικών προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και την ενίσχυση του ρόλου τους στη πρόληψη των εξαρτήσεων στην τοπική κοινότητα.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp