2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο Κέντρο Πρόληψης‘’ΑΡΗΞΙΣ’’

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής, επισκέφθηκαν στις 27/6/24,στα πλαίσια της έρευνας πεδίου που πραγματοποιεί το ΠεΠα στα ΚΕΠΕΝ της Περιφέρειας Αττικής,

το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.

Σκοπός της επικείμενης έρευνας είναι η καταγραφή σημαντικών προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και την ενίσχυση του ρόλου τους στη πρόληψη των εξαρτήσεων σε τοπικό επίπεδο καθώς επίσης και η διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία και στις δραστηριότητές τους, η πληροφόρηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην τοπική κοινότητα και η ανάδειξη δυσκολιών στο τρόπο λειτουργίας τους.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp