2024

Επίσκεψη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ” ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ”

Στις 25/6/24 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής, επισκέφθηκαν το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας του 6ου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια της έρευνας πεδίου που πραγματοποιεί το ΠεΠα στα ΚΕΠΕΝ της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή τυχόν δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν κατά τη λειτουργία τους και των προτάσεων τους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περαιτέρω προώθηση της πρόληψης των εξαρτήσεων. Εκτός αυτού, η εν λόγω έρευνα, στοχεύει στο να διερευνήσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης εντός της Περιφέρειας Αττικής, στο ρόλο τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και στη σημασία του έργου τους στα πλαίσια της κοινότητας.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp