2024

Επίσκεψη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας

Στις 18/6/24 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής – SN Αττική επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Γλυφάδας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν λειτουργικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Κοινότητας ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση των πολιτών, ανάγκες και προβλήματα, ζητήματα διασύνδεσης με τους φορείς, όπως επίσης και θέματα εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι έρευνες και δράσεις που έχει πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο, αλλά και ο γεωχωρικός χάρτης που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου και απεικονίζει το πλήθος των κοινωνικών δομών ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp