2024

Συνάντηση δικτύωσης στελεχών Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής-SN Αττική με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλίμου

Στις 21/6/24 τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής-SN Αττική επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Αλίμου.

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για λειτουργικά ζητήματα και θέματα συνεργασίας με υπηρεσίες και φορείς, ενώ έγινε και ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και δράσεις του εν λόγω Κέντρου Κοινότητας.

Επιπροσθέτως, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι έρευνες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής και έγινε αναφορά στην ιστοσελίδα, καθώς και στο γεωπληροφοριακό σύστημα κοινωνικών δομών ανά δήμο της Περιφέρειας Αττικής.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp