2018

Λειτουργία της Δομής Υποστήριξης Πυρόπληκτων στο Μάτι Αττικής (χρονική περίοδος: 2019-2020)

Το Μάϊο του 2019 ξεκίνησε να λειτουργεί η Δομή Πυρόπληκτων στο Μάτι Αττικής. Στόχος της ήταν να καλύψει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλάμβανε ενημέρωση των κατοίκων με διάχυση της πληροφορίας για δράσεις, χορηγίες, δωρεές και υπηρεσίες που προσφέρονται, τόσο από θεσμικούς φορείς, όσο και από συλλόγους και μονωμένους εθελοντές. Το διάστημα λειτουργίας της Δομής ήταν περίπου 2 χρόνια.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp