Δράσεις

You are here:
Παρουσίαση των δράσεων εκπαίδευσης του “Social Network Αττική” στο 2ο συνέδριο ψηφιακού εγγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής

Γ. Πατούλης: « Με καινοτόμα εργαλεία επενδύουμε στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και κυρίως των παιδιών μας, με στόχο να αποκτήσουν εφόδια, να μείνουν και να προσφέρουν στην…

Read article
Δράσεις Αθλητισμού – Ομαδικού Αθλήματος – για παιδιά και νέους στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού (ASD – Autism Spectrum Disorder)

Στόχος της Δράσης είναι η ένταξη παιδιών και νέων, με έμφαση σε μέλη οικογενειών ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού με αυτισμό, σε Πρόγραμμα Ομαδικού Αθλητισμού με διττό στόχο: αφενός τη…

Read article
<strong>Γεωγραφική Καταχώρηση Ιδιωτικών Υγειονομικών Μονάδων</strong>

Η διατήρηση εύκολης προσβασιμότητας των πολιτών στα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιωτικών υγειονομικών μονάδων της Αττικής είναι αρκετά σημαντική. Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ανωτέρω στόχου λειτουργεί το σύστημα Γεωχωρικής Απεικόνισης…

Read article
<strong>Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Κατάρτισης στον τομέα της Αντιμετώπισης της Εμπορίας Ανθρώπων</strong>

Στόχος του Πιλοτικού Προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσει έως διακόσια (200) στελέχη που ανήκουν στον ευρύτερο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών/κοινωνικής προστασίας των αρμόδιων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων, των Κοινωνικών…

Read article
<strong>Καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία</strong>

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων της Τρίτης Ηλικίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού, των εμπλεκόμενων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την καταπολέμηση…

Read article
<strong>Υποστήριξη ευάλωτων ηλικιωμένων με πιλοτική εφαρμογή και εκπαίδευση στη χρήση tablet</strong>

Αντικείμενο της Δράσης ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ηλικιωμένων που διαβιούν μόνοι τους, η αποκατάσταση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ευάλωτων ομάδων και η εκπαίδευσή τους στη χρήση απλοποιημένης εφαρμογής (σε…

Read article
<strong>Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Κατάρτισης στον τομέα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στην κοινότητα</strong>

Βασικός στόχος ήταν η κατάρτιση των στελεχών στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση Προγραμμάτων…

Read article
<strong>Αποτίμηση της επίδρασης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ)</strong>

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2020 ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα «Αποτίμηση της επίδρασης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ)». Στόχος της…

Read article