2022

Δράσεις Αθλητισμού – Ομαδικού Αθλήματος – για παιδιά και νέους στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού (ASD – Autism Spectrum Disorder)

Στόχος της Δράσης είναι η ένταξη παιδιών και νέων, με έμφαση σε μέλη οικογενειών ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού με αυτισμό, σε Πρόγραμμα Ομαδικού Αθλητισμού με διττό στόχο: αφενός τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης και κατ’ επέκταση της υγείας τους και αφετέρου την κοινωνικοποίησή τους (διασκέδαση, συναναστροφή με συνομήλικους, απόκτηση φίλων), η οποία θα συμβάλλει τόσο στην κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη, όσο και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp