2021

Υποστήριξη ευάλωτων ηλικιωμένων με πιλοτική εφαρμογή και εκπαίδευση στη χρήση tablet

Αντικείμενο της Δράσης ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ηλικιωμένων που διαβιούν μόνοι τους, η αποκατάσταση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ευάλωτων ομάδων και η εκπαίδευσή τους στη χρήση απλοποιημένης εφαρμογής (σε tablet) με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών δίχως άσκοπη μετακίνηση εκτός οικίας.

Η Δράση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το 2021.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp