2022

Πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία

Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για στήριξη και κοινωνική ενεργοποίηση των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποίησε από τον Ιανουάριο του 2022 το «Πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία», με στόχο την καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ατόμων Τρίτης Ηλικίας. Συνολικά, από τον Ιανουάριο 2022 έως και το Σεπτέμβριο 2022 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 91 άτομα Τρίτης Ηλικίας και 77 εθελοντές, όλοι κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp